Analiza strategiei trei indicatori

A short summary of this paper 37 Full PDFs related to this paper Indicatori de performanta Masurarea performantei include practici care se refera la identificarea, monitorizarea si comunicarea rezultatelor de performanta prin folosirea indicatorilor de performanta.

Masurarea performantei nu este un concept nou, fiind folosit inca din timpuri stravechi, Protagoras din Abdera B. De-a lungul timpului, folosirea indicatorilor de performanta a evoluat in mod natural, la momentul actual existand o arie larga de resurse pentru selectia indicatorilor de performanta.

Alegerea termenilor — masuri de performanta, indicatori de performanta sau Indicatori Cheie de Performanta KPI - este de obicei interschimbabila. Pentru unii practicieni, diferentierea este irelevanta, atat timp cat rezultatele dorite sunt atinse. Cu toate acestea, la nivel conceptual, pot fi facute anumite distinctii.

Masuri de performanta, Indicatori de performanta Masurile de performanta si indicatorii de Performanta sunt termeni generici care reflecta aspectul cantitativ prin care obiectivele sunt definite si performanta este evaluata si comparata.

Acestia sprijina evaluarea atingerii unui rezultat, fiind componenta masurabila a performantei organizatiei. Indicatorii de performanta nu sunt Indicatori Cheie de Performanta pana cand nu sunt selectati si aplicati ca fiind cheie unei arii, unui proces sau initiativa.

Indicatori Cheie de Performanta KPIs Indicatorii Cheie de Performanta sunt instrumente folosite in managementul performantei ce monitorizeaza performanta la nivelul ariilor cheie ale organizatiei, arii absolut critice pentru succesul si cresterea afacerii.

Dezvoltarea si folosirea acestor indicatori ar trebui sa ofere bazele unei analize a performantei actuale a organizatiei, a cerintelor viitoare si a strategiilor de imbunatatire necesare pentru mentinerea succesului.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

In general, Indicatorii Cheie de Performanta sunt asociati cu sistemul de masurare, monitorizare si evaluare a performantei, prin instrumente precum Balanced Scorecard. Acest fapt maximizeaza beneficiul folosirii lor, minimizand in acelasi timp costul asociat folosirii lor. Revizuirea trebuie sa confirme utilitatea fiecarui indicator si fezabilitatea in colectarea datelor pentru un uz continuu.

Strategia şi tactica de marketing În economia de piaţă, orice organizaţie şi în mod deosebit o organizaţie cu scop lucrativ îşi concepe o politică proprie, prin care îşi desemnează direcţiile de analiza strategiei trei indicatori în viitor, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i asigure permanenţa pe piaţă şi mai ales dezvoltarea de ansamblu.

Indicatorii de performanta si analiza a datelor

O componentă de bază a politicii întreprinderii este politica de marketing care-i oferă receptării promte şi reale a semnalelor pieţii şi-i permite adaptarea rapidă la modificările apărute pe piaţă, cu maximă eficienţă. Astfel, întreprinderea poate să evalueze corect parametrii pieţii şi să aloce resursele de care dispune corespunzător cererii reale, poate să sesizeze segmentele neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi.

În condiţiile actuale, nici o întreprindere nu-şi permite să activeze fără a avea o perspectivă clară, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, care să-i asigure subzistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa în condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic. Faţă de multiplele schimbări ce apar atât în micromediul cât şi în macromediul în care activează, întreprinderea trebuie să manifeste un anumit comportament, o anumită atitudine, ce se concretizează în delimitarea direcţiilor strategice şi a modalităţilor practice de înfăptuire a acestora, şi se reflectă în conţinutul politicii de marketing a întreprinderii.

Raportul politică - strategie - tactică de marketing Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia activităţii sale, opţiunile ei de ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea potenţialului său corespunzător cerinţelor pieţii.

analiza strategiei trei indicatori cum să stochezi bitcoin ce

Se exprimă printr-un ansamblu unitar şi coerent de: strategii, tactici şi programe specifice de acţiune, care-i asigură viziunea, pentru o anumită perioadă de timp şi transpunerea în practică a orientărilor generale, a opţiunilor şi a elementelor ce le definesc. Conceptul de politică de marketing integrează funcţiunile întreprinderii cu ajutorul cărora ea îşi atinge setul de obiective strategice, prin stabilirea regulilor ce guvernează repartizarea şi mobilizarea resurselor, a unor strategii corespunzătoare şi a unui ansamblu de măsuri concrete pe care le are la dispoziţie.

Desigur, rolul esenţial în elaborarea politicii de marketing revine departamentului de marketing, dar nu poate să fie atributul exclusiv al acestuia, întrucât atât obiectivele politicii de marketing, cât şi mijloacele şi instrumentele de înfăptuire se află în conexiune şi interdependenţă cu celelalte componente ale politicii globale.

Înfăptuirea cu maximă eficienţă a politicii de marketing, presupune o îmbinare armonioasă a strategiilor cu tacticile corespunzătoare. Dacă strategia este viziunea de ansamblu asupra modului în care vor fi îndeplinite scopurile organizaţiei E.

Hill şi T. O'Sullivan- op. Atât termenul strategie cât şi cel de tactică sunt de origine grecească şi îşi au izvorul în activitatea militară, fiind preluate, deoarece sunt foarte sugestive, în activitatea de marketing.

Astfel, strategie înseamnă activitatea guvernanţilor de a găsi o stratagemă vicleşuguri, şiretlicuri pentru câştigarea bătălieia războiului, iar tactica reprezenta aranjamentele făcute pentru lupta individuală. În fond, activitatea de marketing presupune un război continuu cu concurenţii, pe care-l câştigă cel ce are o strategie potrivită şi care implementează permanent programele adecvat stabilite pentru atingerea scopurilor pe termen lung.

După cum apreciază autoarele britanice mai sus citate, trebuie să gândim strategic ca un principiu modul în care facem lucrurileiar tactic precum practicile bazate pe acel principiu ce facem. În politica de marketing, strategia deţine locul central, pentru că derivă din obiectivele organizaţiei, indicând direcţia activităţii, iar tactica trebuie să se sincronizeze cu strategia, să corespundă acesteia, să se înscrie pe linia ei, să găsească permanent mijloacele şi formele cele mai potrivite, pentru ca în final să se regleze acordul între necesităţile consumatorului şi posibilităţile organizaţiei.

Indicatori de performanta | Ciprian Sarbu - impulsdearges.ro

Tactica se află în raport de subordonare faţă de strategie, care rămâne stabilă o perioadă mai îndelungată de timp, fiind baza analiza strategiei trei indicatori tacticilor ce se află în continuă schimbare, datorită modificării analiza strategiei trei indicatori concrete ale perioadei respective, a mediului ambiant.

Prin tactica de marketing se detaliază strategia de marketing de către managerii din acest compartiment, pe termen scurt, stabilindu-se acţiunile concrete, operative, urmărindu-se soluţionarea scopurilor imediate ale întreprinderii pe fiecare piaţă şi pentru fiecare produs într-o anumită perioadă. Întrucât, tactica de marketing trebuie să fie în deplină concordanţă cu atingerea obiectivelor strategice, are importanţă cunoaşterea alternativelor componente ale acesteia, precum şi a tipurilor ce se pot aplica I.

Petrescu, Gh. Seghete - Fundamentele practicii manageriale - Ed. Maiko Buc. Petrescu şi Gh. De asemenea, cei doi autori formulează trei tipuri de tactici de marketing: - activă - ce presupune studierea continuă şi sistematică a modificării analiza strategiei trei indicatori ambiant, a oportunităţilor, activităţi prin care tactica ne apare ca permanent inovatoare; - anticipativă - care caută să prevadă situaţiile avantajoase şi riscurile, încercănd să pună analiza strategiei trei indicatori acţiune măsurile de prevedere coercitive; - adaptivă - prin care întreprinderea respectă schimbările intervenite şi se adaptează la ele.

Principalul instrument analiza strategiei trei indicatori care se pune în aplicare tactica de marketing este mixul de marketing, de a cărui fundamentare depinde în foarte mare măsură transpunerea în practică a deciziilor strategice ale întreprinderii. Strategia - componentă esenţială a politicii de marketing În activitatea oricărei organizaţii alegerea strategiei de marketing marchează un moment important, ce finalizează etapa în care s-au definit misiunea şi scopurile urmărite, pe baza unei analize atente şi pertinente a situaţiei sale.

Strategia de marketing, desemnează liniile definitori ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii anumitor obiective C. Florescu coord. Ea este reprezentată de ansamblul obiectivelor concrete care trebuie înfăptuite într - o perioadă de timp, a mijloacelor şi metodelor prin care acestea se transpun în practică, exprimând tendinţele şi exigenţele ce se impun pentru atingerea performanţelor stabilite, a căror nivel se măsoară cu ajutorul unor indicatori economici, cum ar fi: volumul activităţii, cota de piaţă, profit etc.

Strategiile de succes sunt cele prin care se determină oportunităţile de piaţă şi avantajul competitiv, având la bază rezultatele controlului de marketing ce pun în evidenţă: riscurile, situaţiile favorabile, punctele tari şi slabe ale organizaţiei. Prin transpunerea lor în practică trebuie să se creeze un lant bitcoin sistem de raporturi între întreprindere şi mediul ambiant încât să se asigure plasarea ei într-o poziţie cât mai bună în confruntarea cu ceilalţi competitori.

O strategie de succes marchează o perioadă definitorie în viaţa întreprinderii, în care s-au adoptat cele mai bune decizii cu privire la consumatorul - beneficiar şi la căile prin care sunt satisfăcute necesităţile lui. Răspunsurile la aceste întrebări se concretizează în principalele forme pe care le îmbracă strategia de marketing şi anume strategie de: piaţă, produs, preţ, promovare şi distribuţie plasare în care se oglindesc toate funcţiile marketingului.

Pentru a fi eficientă, strategia trebuie să respecte câteva cerinţe I. Seghete - op. Ca element central al activităţii de marketing, strategia este produsul ţelurilor stabilite, a valorilor, a atitudinilor şi ideilor predominante dintr-o organizaţie într-o anumită perioadă. Ea formulează clar obiectivele etapei respective în scopul orientării eforturilor ce le poate mobiliza. Se constată că orice întreprindere are la dispoziţie un număr mic de posibilităţi strategice şi de aceea ele trebuie nu numai identificate ci şi selectate.

În final, strategia de marketing adoptată de o întreprindere pentru o anumită perioadă este opțiuni binare de breakouts false combinării experienţei, intuiţiei şi speranţei managerilor de marketing, a ştiinţei şi artei pe care ei o posedă, este rezultatul confruntărilor, compromisului, negocierilor şi al consensului.

De obicei, întreprinderile elaborează strategii pe termen lung, mediu şi scurt cu obiective clare, concrete, precise, realiste, care se detaliază prin tacticile corespunzătoare. În acest mod întreprinderile răspund atât solicitărilor imediate ale schimbărilor survenite în mediul ambiant, cât şi încadrării într-un comportament de lungă durată, ceea ce permite o viziune unitară, coerentă şi de perspectivă.

Obiectivele strategice Mediul concurenţial tot mai complicat în care activează astăzi organizaţiile de orice tip, le obligă pe acestea să se preocupe în mod cu totul special de stabilirea, realizarea, apărarea şi menţinerea avantajului competitiv.

Acţiunea efectivă prin care se realizează este precedată de patru etape interdependente: audit, stabilirea obiectivelor, stabilirea strategiilor şi întocmirea planurilor de implementare Malcom Mc. Donald - op. Punctul de pornire îl constituie determinarea poziţiei competitive prin audit, ce asigură baza pentru stabilirea obiectivelor strategice ce se vor înfăptui prin căile şi mijloacele alese prin formularea strategiei şi se vor regăsi în planurile de implementare ce constituie vehiculul necesar pentru a ajunge la destinaţie, urmând itinerariul stability.

Obiectivele strategice reprezintă enunţarea formală a scopului urmărit prin care se defineşte statutul viitor al organizaţiei într-un orizont de timp mai lung.

Scopul este o anticipaţie mentală a rezultatelor ce urmează analiza strategiei trei indicatori fi înfăptuite prin acţiunile concrete ale managerilor, o reprezentare a stării în care se găseşte întreprinderea la un anumit termen. Stabilirea scopului este o necesitate, deoarece contribuie la creşterea rentabilităţii, implică schimbarea naturii activităţii şi evită apariţia unor greşeli.

Analiza tehnica | XTB

De aceea, orice obiectiv trebuie să asigure I. Seghete, pag. În orice întreprindere se stabilesc numeroase scopuri: - de perspectivă îndelungată: 3 - 5 ani - de perspectivă medie: un an - operaţionale: lunare sau trimestriale.

Locul cel mai important în ansamblul scopurilor de perspectivă îl deţine scopul general al activităţii de marketing, care este decizia esenţială ce stă la baza celorlalte decizii adoptate în întreprindere.

El defineşte legătura prezentului cu viitorul întreprinderii şi constituie simbolul, decizia mobilizatoare. Scopurile şi obiectivele îndeplinesc mai multe funcţii într-o întreprindere C. Sasu - op. Obiectivele de marketing rezultă direct din obiectivele globale ale întreprinderii şi ele trebuie precis definite pentru a nu-şi pierde sensul, cu atât mai mult cu cât este dificil de verificat dacă au fost sau nu îndeplinite.

La baza definirii obiectivelor strategice ale întreprinderii se află conştientizarea nevoilor consumatorilor şi de aceea trebuie cunoscute cele trei dimensiuni D. Prin combinarea lor se poate identifica misiunea întreprinderii şi se pot stabili limitele pieţelor pe care apare întreprinderea.

Orice obiectiv este format din trei elemente: - un atribut prin care se exprimă V. Munteanu coord. De toate cele trei elemente trebuie să se ţină seama în formularea obiectivelor de marketing, care nu este o misiune uşoară, cu atât mai mult cu cât ele diferă nu numai de la o întreprindere la alta, dar şi în cadrul aceleiaşi întreprinderii de la un moment la altul.

Astfel, se determină obiective pe termen lung dar şi pe termen scurt, dar ele trebuie definite realist, raţional pentru a fi compatibile cu viitoarele aprecieri despre piaţă. De obicei se delimitează mai întâi obiectivele cu caracter general ce sunt apoi detaliate la nivel particular, pentru analiza strategiei trei indicatori este mai uşor şi pentru că se pot mai bine valorifica atuurile firmei şi oportunităţile oferite de piaţă.

Obiectivele strategice se pot clasifica în funcţie de o serie de criterii: 1. Ele asigură condiţiile necesare analiza strategiei trei indicatori obiectivului principal.

Desigur, se pot utiliza şi alte criterii de clasificare, dar considerăm că cel mai important lucru, pentru orice organizaţie este să fie stabilite obiective operabile, clare, specifice fiecărei pieţe şi produs, care să exprime performanţele vizate în termeni operaţionali cotă de piaţă, volum de vânzări etc.

Procesul de elaborare a strategiilor de analiza strategiei trei indicatori Oricât de precise şi realiste ar fi obiectivele stabilite într-o întreprindere, dacă nu se aleg căi şi mijloace adecvate de realizare, adică nu se adoptă o strategie corespunzătoare, scopurile propuse nu se pot atinge.

De aceea are foarte mare importanţă în activitatea de marketing elaborarea strategiilor care îi asigură obţinerea performanţelor vizate. Elaborarea strategiei de marketing este un proces amplu şi permanent de informare, analiză şi decizie, un proces epuizant de căutare a soluţiilor optime pentru rezolvarea unor probleme clar definite. În ultimele decenii am asistat la dezvoltarea conceptelor, teoriilor, tehnicilor ce contribuie la formularea strategiilor, a căror sinteză o găsim concretizată în procesul de planificare strategică.

analiza strategiei trei indicatori semnale către opțiuni

Planificarea strategică este procesul prin care se formulează obiective şi strategii pe termen lung, pentru o companie sau unitate strategică de activitate, prin punerea în legătură a resurselor cu oportunităţile existente urmărindu-se astfel, definirea şi realizarea obiectivelor concrete, obţinerea poziţiei dorite, reducerea riscurilor, erorilor şi găsirea celor mai bune soluţii pentru a obţine avantaje maxime Malcolm McDonald op.

Esenţa planificării strategice se regăseşte în planul strategic, care împreună cu planul tactic, constituie instrumentul central de direcţionare şi coordonare a efortului de marketing al organizaţiei, de orientare în viitor a activităţii ei. Strategia de marketing este un act decizional ce exprimă rezultatul unui proces complex, a cărui fundamentare presupune: analiza factorilor strategici şi formularea alternativelor strategice din care se va alege strategia pentru fiecare etapă, produs sau piaţă.

Ansamblul factorilor ce influenţează strategiile întreprinderii cuprinde: pe de o parte factorii exogeni pe care ea nu-i poate manevra pentru că ei aparţin pieţii şi factorii endogeni, care aparţin întreprinderii şi-i poate controla. Factorii externi au mare capacitate de influenţare necontrolabilă de către întreprindere, de aceea trebuie cunoscuţi şi analizaţi pentru a anticipa analiza strategiei trei indicatori lor şi a manierei în care vor afecta activitatea întreprinderii.

analiza strategiei trei indicatori recenzii privind câștigurile pe internet

Cei mai importanţi factori externi sunt: consumatorii actuali şi potenţiali cu comportamentul lor, concurenţii cu poziţia ce o deţin pe piaţă, politicile de distribuţie utilizate, toate componentele macromediului. Factorii interni reprezentaţi de resursele întreprinderii: materiale, financiare şi umane sunt la dispoziţia ei şi îi poate valorifica în funcţie de necesităţi.

Ideală ar fi sincronizarea acţiunii celor două categorii de factori, dar în practică este dificil de realizat şi de aceea, se impune ca întreprinderea să manifeste flexibilitate, mobilitate, supleţe în combinarea acţiunii celor două categorii de factori. În conceperea strategiei de marketing trebuie să se pornească de la poziţia concurenţială a organizaţiei, locul pe care ea doreşte să l ocupe, potenţialul pe care-l are la dispoziţie şi mediul concurenţial în care ea acţionează.

Elaborarea strategiei de marketing presupune pe de o parte stabilirea direcţiilor de înfăptuire a obiectivelor strategice, ceea ce solicită acţiuni precum: segmentarea pieţii, desemnarea grupului ţintă şi poziţionarea produsului sau serviciului respectiv, iar pe de altă parte, alcătuirea mixului analiza strategiei trei indicatori marketing prin Vladislav Gilka opțiuni binare se va implementa strategia aleasă.

  1. Tranzacționare bot pentru bitrex
  2. Sistemul respirator ai unei afaceri: indicatorii de performanta si analiza datelor

Procesul de elaborare a strategiilor de marketing, ce implică riscuri şi cheltuieli, uneori foarte mari, de resurse, se desfăşoară pe mai multe etape distincte dar interdependente. În literatura de specialitate a ultimelor două decenii, procesul planificării strategice a constituit un subiect des abordat, fiecare autor încercând să etapizeze acest proces.

Observăm că aspectele esenţiale sunt identice, chiar dacă ele sunt în altă manieră formulate. Am ales formula care ni s-a părut cea mai completă şi în acelaşi timp cea mai simplă şi realistă pentru activitatea practică, care prezintă următoarele etape de bază M. McDonald Op. Fiecare etapă are rolul ei în alegerea celei mai bune strategii pentru activitatea prezentă, dar şi pentru fundamentarea viitoarelor strategii.

Trei strategii de investitii analizate

Desigur, etapa alegerii variantei optime se detaşează ca importanţă, întrucât selectarea acesteia trebuie să ţină seama de o multitudine de criterii, cele mai frecvente fiind: poziţionarea pe piaţă, etapa ciclului de viaţă al produsului, rolul întreprinderii pe piaţă, evoluţia conjuncturii globale, atacul ce-l suportă din partea altor firme etc. Experienţa a impus şi unele principii de selectare a diverselor strategii, în funcţie de domeniul de activitate al întreprinderii, condiţiile de piaţă, poziţia analiza strategiei trei indicatori a acesteia.

De asemenea au fost concepute o serie de metode de analiză strategică ce permit diagnosticarea ameninţărilor şi oportunităţilor ce apar în activităţile întreprinderilor, permiţând constituirea domeniului activităţii strategice.

Dubois şi A. Jilbert op. Metoda B. Boston Consulting Group - răspunde la rezultatele empirice observate asupra a două fenomene: efectul experienţei şi legătura între segmentul de piaţă şi rentabilitate; 2. Little - metoda plurifactorială; 3. Metoda Porter - care pe baza celor cinci forţe care afectează starea concurenţei, identifică trei strategii tip: dominare globală prin costuri, diferenţiere, specializare sau nişă asupra unui segment strategic.

Fiecare metodă prezintă avantaje şi inconvenienţe, alegerea se face de către operatorul de marketing în funcţie de particularităţile întreprinderii. Studiile arată că folosirea efectivă a metodelor este utilă pentru rezolvarea problemelor de gestiune a întreprinderii. Preocupările referitoare la realizarea unui cadru analitic pentru determinarea strategiei de marketing s-au concretizat în elaborarea unor modele, la care şi-au adus contribuţia şi alte discipline, nu numai marketingul, cum ar fi: sociologia, economia, managementul financiar şi strategic.

Astfel, s-au impus modelele obţinute prin aplicarea metodelor amintite mai sus: curba experienţei B. Fiecare din aceste modele şi instrumente şi-a adus contribuţia la găsirea soluţiilor de formulare a strategiilor de marketing.

analiza strategiei trei indicatori opțiuni bonus fără depozit 2020

Modelul strategic de adoptare a deciziilor ar trebui să fie o combinaţie a modelului: interpretativ, politic, incremental şi ecologic, pentru a fi un model vizionar. În practică, există un număr aproape infinit de variante strategice ce se pot aplica datorită multiplelor aspecte de care trebuie să se ţină seama în stabilirea lor.

Dacă avem în vedere modul în care reacţionează întreprinderile la solicitările mediului ambiant, direct sau indirect, putem delimita tipuri de strategii în funcţie de o serie de criterii E. Hill, T.

Mai multe despre acest subiect