De noapte minţii pesediste! Caracalul s-a mutat la Bradu- primarul Dan Stroe a asfaltat linia ferată

O lucarea făcută acum ceva timp de către administraţia locală din Bradu, atrage atenţia în momentul de faţă. Pe strada Gării, pe o anumită porţiune, o parte din lina ferată a fost asfaltată. Mai ceva decât la Caracal, la Bradu au început să apară „minunile” ca la Caracal. O parte din linia ferată de pe strada Gării, a fost asfaltă, şi chiar dacă acea linie s-ar putea supne că este dezafectată, ea se intersectează la un moment dat cu linia principală, iar mai mult decât atât este supusă unui regim special.

Mai mult decât atât conform legislaţiei în vigoare, căile ferate aparţin Ministerului Tarnsporturilor şi nu autorităţilor locale, aşa că sunt interzise anumite lucări în zona acestora.

 

 

Carcalul este oraşul în care s-au produs până în momentul de faţă şapte minuni, minuni care au făcut înconjurul ţării şi care au strânit nu zâmbete ci hotohte de râs. Iată care sunt cele şapte minuni din oraşul oltean:

 1. S-a construit un bloc şi s-a uitat macaraua în interior
  2. A luat foc sediul pompierilor
  3. S-a furat uşa poliţiei
  4. Cimitirul e pe strada Învierii
  5. Brutăria e construită pe strada Foametei
  6. Închisoarea e pe strada Libertăţii
  7. Există o singură şcoală şi se numeşte Şcoala nr. 2.

 

Ei bine titul de „oraşul minunilor” ar putea fi luat de „comuna minunilor” aici în Argeş, fiind vorba despre Bradu. Nu cu mult timp în urmă administraţia condusă de către primarul pesedist Dănuţ Stroe, a făcut o lucrare extrem de „interesantă” şi amuzantă în acelaşi timp: a asfaltat o cale ferată. Pe strada Gării există o porţiune ce este traversată de calea ferată, ce străbate comuna. În dorinţa de a facilita trecerea peste calea ferată, administraţia locală a trecut la reabilitarea străzii pe respectiva porţiune, aşa că a turnat covor bituminos. Numai că un Dorel probabil de la firma care a executat lucrarea nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta aşa că a mai turnat o roabă de bitum chiar pe una dintre căile ferate, considerând că aceasta ar fi dezafectată şi nu mai este folosită. Necunoscând probabil faptul că liniile ferate nu aparţin administraţiilor locale pe care le traversează ci Ministerului Transporturilor şi au un regim special, fiind incluse în strategia naţională având regim special, lucrarea a fost dusă la bun sfârşit, în viziunea administraţiei locale. Chiar dacă acea linie acoperită acum cu bitum ar putea fi considerată dezafectată, la un moment dat ea se intersectează cu cea principală chiar în cazul în care un tren ar merge pe aceasta ar da peste asfalt, aşa că pericolul ar fi unul iminent. De altfel în legislaţia actuală din România, orice lucrare care se face în zona căilor ferate trebuie să aibă aprobări atât din partea Ministerului Transporturilor dar şi al Ministerului de Interne Potrivit Ordonanţei de Urgenţă numărul 12 din 7 iulie 1998, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea  Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române la Capitolul IV- intitulat “Siguranţa şi protecţia infrastructurii feroviare” se precizerază:

(1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.

(2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.

(3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.

(4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor.

(5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 26. – În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice:

 1. a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
 2. b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;
 3. c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic;
 4. d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

Art. 27. – (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii.

Art. 28. – Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania naţională care gestionează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 27 alin. (1).

Art. 29. – (1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicaţii se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicaţie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.

(2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare.

(3) Compania naţională care gestionează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Cu alte cuvine dacă mâine linia respectivă ar trebui să fie folosită în anumite scopuri de interes naţional, trenul ar trebui să se transforme în autoturism şi să treacă peste porţiunea de bitum. Binenţeles că este o glumă, însă rămâne întrebarea cum de s-a putut lua o asemenea măsură de noaptea minţii şi cine a fost cel care a aprobat această lucrare? Răspunsul nu este greu de dat, dragi cititori, iar dumneavoastră îl aveţi deja citind aceste rânduri.Singurul candidat care are în prenume imaginea siglei partidului, reuşeşte în secolul supreme al avansului tehnologic, să atragă atenţia reprezentanţilor Cărţii Recordurilor, precum şi invidia edilului de la Caracal, prin asfaltarea unei porţiuni din calea ferată ce traversează acel dum din comună. Reprezentanţii localităţii Caracal se pot considera un pic neliniştiţi de decizia primarului Dănuţ Trandafir Stroe de a asfalta calea ferată pentru că astfel v-a fura din turiştii care vin să v-a fura din turiştii care vin să le viziteze localitatea şi să vadă minunil, însă este posibil ca aceştia să pregătească o replică pe măsură, iar noi aşteptăm cu interes rsăpunsul primarului Dănuţ Trandafir Stroe care prin multiplele sale competenţe, să facă în viitor concurenţă Caracalului cel puţin la nivel turistic.

CALEA FERATA BRADU NOUA

Share this post