Deputatul Siomna Bucura Oprescu vorbeşte despre legea offshore

În această săptămână, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect foarte important pentru viitorul țării, pentru securitatea energetică: Legea offshore. 

Au fost înregistrate în favoarea acestui act normativ 170 voturi pentru și doar 3 împotrivă, plus o abținere.

Legea aduce o serie de clarificări privind exploatarea resurselor naturale din arealul Mării Negre, astfel încât statul român și cetățenii săi să poată beneficia cât mai mult de pe urma bogățiilor naturale, iar exploatarea să se facă în condiții optime, spune deputatul social-democrat Simona Bucura Oprescu.
Astfel, pe de-o parte, Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se vor calcula prin aplicarea unuia sau unor
procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale extrase
din perimetrele offshore, impozit din care se deduce valoarea investițiilor în segmentul upstream. Impozitul
asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor, iar tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință.
Procentele de calculare a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate  de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de prețuri ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum, după cum urmează:
– 30% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh inclusiv, – 15% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 85 lei/MWh și mai mici sau egale cu
100 lei/MWh, 30% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari decât 100
lei/MWh și mai mici sau egale cu 115 lei/MWh.
Conform legii, limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.

Pe de altă parte, sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra  veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special, utilizat pentru finanțarea și extinderea rețelelor de utilități. 

Firmele străine dețin tehnologia necesară, dar rezervele de gaze aparțin poporului român. Prezenta lege a adus un echilibru în acest sens, garantând și investiții pentru dezvoltare cu banii obținuți de pe urma exploatării acestor resurse, inclusiv pentru beneficiul generațiilor viitoare.

?????????????

Share this post