Investiție începând cu 2020r pe zi pe internet

investiție începând cu 2020r pe zi pe internet

Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maxima transparență activităților miniere și concurenta loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului și naționalitatea operatorilor.

investiție începând cu 2020r pe zi pe internet

Investițiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilități de ordin fiscal și administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce privește recuperarea investițiilor și utilizarea profitului realizat. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidența și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităților miniere terenuri, construcții și instalații de la suprafață și subteran sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informații privind perimetrul instituit; Întocmirea documentațiilor tehnico-economice și expertizele aferente activităților miniere se efectuează și de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii.

Soluționarea unor astfel de cauze se va face de către instanțele competente în regim de urgență.

investiție începând cu 2020r pe zi pe internet

Forma și dimensiunile perimetrului de prospecțiune se stabilesc de către autoritatea competentă. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospecțiune, titularul prezintă un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum și rezultatele obținute.

Monitorizarea site-ului este necesară pentru a vă asigura că un site web rămâne la curent. Acest lucru este foarte important din punct de vedere al afacerilor.

Mai multe despre acest subiect