Opțiuni de dobândă deschisă

opțiuni de dobândă deschisă

A measure of a bond issuer's ability to repay its principal and interest as promised. O masura a capacitatii unui emitent de obligatiuni de a rambursa principalul si dobanda promisa.

In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further. În cazul tranzacțiilor de răscumpărare pe bază deschisă, aceasta este data la care principalul și dobânda datorate trebuie rambursate în cazul în care tranzacția nu este reînnoită. While the nature of the contingent event in itself is not a determinative factor in assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, it may be an indicator.

Open interest

Deși natura evenimentului contingent nu reprezintă în sine un factor determinant pentru a aprecia dacă fluxurile de trezorerie contractuale reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânziiaceasta poate constitui un indicator. Such options may result in contractual cash flows that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding if interest payments are mandatory and must be paid in perpetuity.

Astfel de opțiuni pot avea drept rezultat fluxuri de trezorerie contractuale care sunt plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat dacă plățile dobânzii sunt obligatorii și trebuie plătite continuu. The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid based on the transaction documentation.

opțiuni de dobândă deschisă cum și unde să cumpărați opțiuni

Data la care legislația impune rambursarea integrală a principalului și a dobânzii aferente securitizării pe baza documentelor tranzacției. The scheduled principal and interest amount that is due on the next Loan Payment Date as at the Securitisation Date. Valoarea programată a principalului și a dobânzii care este exigibilă la următoarea dată de plată a creditului la data securitizării.

Traducere "principal and interest" în română

In such situations, the holders of a tranche have the right to payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if the issuer generates sufficient cash flows to satisfy higher-ranking tranches.

În astfel de situații, deținătorii unei tranșe au dreptul la plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat numai dacă emitentul generează opțiuni binare ruinate fluxuri de trezorerie pentru a satisface tranșele cu ierarhie superioară.

Chei de luat masa În tranzacționare, dobânda deschisă este numărul de contracte futures sau opțiuni deschise pentru o anumită piață. Acesta servește ca o indicație a puterii pieței, arătând dacă numerarul intră sau iese din contractul respectiv. Dobânda deschisă este de obicei afișată împreună cu prețul curent sumă licitată, cerere și ultimul și volum atunci când vizualizați o opțiune sau o ofertă futures.

An entity shall assess whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding for the currency in which the financial asset is denominated. O entitate trebuie să evalueze dacă fluxurile de trezorerie contractuale sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat pentru moneda în care este exprimat activul financiar.

opțiuni de dobândă deschisă cumpărați opțiuni de apel

For example, a trade receivable that ranks its creditor as a opțiune binară de răscumpărare creditor would qualify as having payments of principal and opțiuni de dobândă deschisă on the principal amount outstanding. De exemplu, o creanță comercială care clasifică creditorul său drept un creditor general l-ar califica drept beneficiile opțiunilor plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.

Principalul este rambursat și dobânzile sunt plătite la intervale de maximum șase luni, iar prima tranșă a principalului și a dobânzii se efectuează în cel mult șase luni de la data de început a creditului. It is more likely in the former case that the contractual cash flows over the life of the instrument will be solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding because of the relationship between missed payments and an increase in credit risk.

  • Opțiuni binare cu un profit de 1000
  • Câte satoshi în bitcoin

În primul caz, este mai probabil ca fluxurile de trezorerie contractuale pe durata de viață a instrumentului să reprezinte exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat, din cauza legăturii dintre plățile neefectuate și o creștere a riscului de credit. In such transactions, a tranche has cash flow characteristics that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if: În astfel de opțiuni de dobândă deschisă, o tranșă are caracteristici legate de fluxul de trezorerie care sunt plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat numai dacă: In such situations, the creditor is required to assess 'look through to' the particular underlying assets or cash flows to determine whether the contractual cash flows of the financial asset being classified are payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

OKEx exchange derivative crypto lansează opțiuni pe Ether

În astfel de situații, creditorul trebuie să evalueze "cerceteze" activele-suport sau fluxurile de trezorerie specifice pentru a determina dacă fluxurile de trezorerie contractuale ale activului financiar clasificat sunt plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. The Latvian Authorities offer to clarify and strengthen their commitments as regards the principal and interest due in respect of the Legacy Subordinated Loans as follows: Autoritățile letone se oferă să clarifice și să consolideze angajamentele asumate în ceea ce privește principalul și dobânda datorate în legătură cu împrumuturile subordonate istorice, după cum urmează: The latter could be seen as an insurance contract, guaranteeing the timely payment of principal and interest of qualifying debt, which could reach up to 17 billion pounds.

Suma totală programată pentru principalul și dobânda datorate la data plății creditului [suma câmpurilor "Valoare programată principal întregul credit " și "Valoare scadentă programată a dobânzii întregul credit "] - poate fi utilizată pentru a calcula DSCR.

opțiuni de dobândă deschisă model graphix pentru opțiuni binare

Percentage of the total amount at risk i. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni opțiuni de dobândă deschisă.

opțiuni de dobândă deschisă opțiuni de emitent și chitanțe de depozit

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect