Prețul de achiziție al punctelor de opțiune

prețul de achiziție al punctelor de opțiune

prețul de achiziție al punctelor de opțiune Go atunci când cumpără o opțiune

Operatorii economici trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic și factorul financiar care compun ofertele depuse în procedură. Pentru a oferi un răspuns acestei întrebări, în continuare ne vom raporta doar la dispozițiile Legii nr. Potrivit art.

prețul de achiziție al punctelor de opțiune mijloace de trai pe binar

În explicitarea acestor dispoziții legale, prin art. Conform art.

Totodată, conform art. Din interpretarea coroborată a tuturor acestor prevederi legale, putem concluziona că o propunere financiară al cărei preț este superior valorii estimate a contractului de achiziție publică nu ar trebui să fie de plano considerată ca fiind inacceptabilă, fiind necesară în prealabil verificarea îndeplinirii condițiilor anterior menționate.

prețul de achiziție al punctelor de opțiune opțiuni de tranzacție

Fondurile suplimentare sunt destinate realizării obiectului principal al contractului de achiziție publică, și, în măsura în care sunt alocate, acestea se adaugă la valoarea inițial estimată. Din această perspectivă, apreciem că se impun câteva observații succinte: În primul rând, în ipoteza formulării unei contestații în temeiul Legii nr.

Care este valoarea punctelor Thank You şi cum le pot utiliza?

În acest sens, principiile transparenței, egalității de tratament și principiul nediscriminării presupun ca ofertanții să dispună în mod obiectiv de aceleași șanse în configurarea ofertelor lor, să aibă acces la aceleași informații relevante în vederea participării cu o ofertă în procedură, iar opțiuni binare 1500 ofertelor să fie supusă acelorași condiții.

În caz contrar, dacă operatorul economic nu înțelege să solicite clarificări sau să conteste regulile de ofertare, iar valoarea ofertei sale depășește bugetul estimat al achiziției, autorul respectivei oferte trebuie să își asume riscul respingerii acesteia ca inacceptabilă în ipoteza în care, în cazul concret, se dovedește că nu este posibilă alocarea fondurilor suplimentare, dacă prețul propunerii financiare depuse nu se încadrează în aceste fonduri sau au fost depășite pragurile valorice maxime prevăzute de lege.

Un articol semnat de av. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

Mai multe despre acest subiect