Randamentul investițiilor

randamentul investițiilor
  1. Câștigați bani pe Internet cu investiții mici
  2. randamentul investițiilor — Traducere în engleză - TechDico
  3. Ce sunt randamentul și perioada de amortizare? - ImoExpert

Several interested parties pointed to some inconsistency between the trend concerning profitability and the return on investment. În perioada examinată, randamentul randamentul investițiilor a înregistrat o tendință similară celei aferente rentabilității.

Aceasta tendinta se va mentine si in cursul anuluidar scaderea nu va mai fi atat de accentuata", au apreciat analistii CBRE. Reducerea randamentelor se traduce in cresterea perioadei de recuperare a investitiei si are loc pe fondul interesului crescut al investitorilor, care se manifesta mai ales pentru segmentul spatiilor de birouri.

During the period under review, the return on investment followed a trend similar to the one of profitability. Societățile de re asigurare trebuie să raporteze randamentul investițiilor în conformitate cu situațiile lor financiare.

Banii în mișcare. Cum devii un investitor de succes

Re insurance undertakings shall report their investment performance in accordance with their financial statements. În multe cazuri, întreprinderea plătitoare și nu IORP însăși poate fi cea care fie își asumă riscurile biometrice, fie garantează anumite prestații sau randamentul investițiilor.

numele investiției pe internet

In many cases, it could be the sponsoring undertaking and not the Randamentul investițiilor itself that either covers any biometric risk randamentul investițiilor guarantees certain benefits or investment performance.

BT a acceptat să plătească de milioane GBP pe an, timp de 10 ani, sumă care, împreună cu randamentul investițiilor, se anticipează că va acoperi deficitul.

Formula Roi. Randamentul investițiilor

BT agreed to pay GBP million per annum for 10 years, which, combined with investment returnsis anticipated to fully pay off the deficit. Se analizează randamentul investițiilor, timp aceste venituri vor fi realizate, fluxul de numerar actualizat și indicele de profitabilitate, printre altele.

It examines the return on investmenttime such revenues will be realized, discounted cash flow and profitability index among others. S-a presupus că randamentul investițiilor a urmat aceeași evoluție de randamentul investițiilor ca și rentabilitatea, după cum se prezintă în tabelul Return on investment has been assumed to follow the same basic trend as profitability shown in Table Cu toate acestea, randamentul investițiilor pe aeroport a fost negativ: Nevertheless the return on investment in the airport was negative: Factorii revizuiți menționați anterior, și anume rentabilitatea, randamentul investițiilor token plus productivitatea industriei comunitare, nu influențează tendințele prevăzute în regulamentul provizoriu.

The above revised factors, i. Acest indicator trebuie completat numai atunci când se referă la randamentul investițiilor pe categorii de active pentru activele deținute de filialele consolidate prin metoda deducerii și agregării.

Dicționar Română - Engleză

This item shall be filled in only when it relates to the return on investment by asset category for assets held by subsidiaries consolidated under deduction and aggregation method. Ulterior randamentul investițiilor s-a redus, devenind negativ îniar în cursul perioadei de anchetă a continuat să scadă.

cum să transferați bitcoins de la bitcoin local

Return on investment dropped afterwards and became negative in It declined further during the investigation period. Ca urmare, VAN indică ce parte din randamentul investițiilor este la dispoziția acționarilor investitori de capital.

Purpose[ edit ] In business, the purpose of the return on investment ROI metric is to measure, per period, rates of return on money invested in an economic entity in order to decide whether or not to undertake an investment. It is also used as an indicator to compare different investments within a portfolio. The investment with the largest ROI is usually prioritized, even though the spread of ROI over the time period of an investment should also be taken into account. ROI is often compared to expected or required rates of return on money invested.

As the result, the NPV shows what part of the return on investment is available to shareholders equity investors. Mai mult, alți indicatori financiari, precum fluxul de lichidități și randamentul investițiilor, au crescut, de asemenea, în perioada examinată.

Moreover, other financial indicators such as cash flow and return on investment also increased over the period considered.

moduri neobișnuite de a face bani

Ca urmare, randamentul investițiilor nu trebuie să fie revizuit, astfel cum s-a afirmat în mod corect în regulamentul provizoriu. As a consequence, the return on investment does not have to be revised as it was correctly stated in the provisional Regulation. Deși, într-adevăr, investițiile au crescut, în același timp, randamentul investițiilor a scăzut în mod substanțial. While indeed investment increased, at the same time the return on investment decreased substantially.

Referitor la producătorii comunitari din eșantion, investițiile, rentabilitatea, randamentul investițiilor și fluxurile de lichidități ale acestora s-au diminuat considerabil.

Randament investitii

For the sampled Community producers, investments were significantly reduced, profitability, return on investment as well as cash flow decreased considerably. De asemenea, rezultatele nesatisfăcătoare în ceea ce privește randamentul investițiilor se adaugă la problemele legate de mobilizarea de capital. Also, the unsatisfactory return on investment adds to the problems in raising capital. They are responsible for the effective use of the organisation's main assets, and hence are able to influence the return on investment.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a randamentul investițiilor ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "randamentul investițiilor" în engleză

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Randament investitii Cum poti obtine randament la investitii? Pentru ca un investitor sa beneficieze de randament la investitii, specialistii financiari recomanda plasarea a cel putin unei treimi din economii in investitii.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

strategii precise 60 de secunde

Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect