Subprefectul Gabriel Stoian: ,,Se impune o colaborare mai strânsă a Prefecturii cu primăriile”

Aflat la primul mandat de subprefect, Gabriel Stoian ne-a acordat la început de an un interviu în care a vorbit despre trecut, prezent şi viitor, precum şi despre atribuţiile pe care le are prin prisma funcţiei sale.

De cât timp ocupaţi această funcţie? Cum faceţi faţă atribuţiilor?

– Anul 2017 a reprezentat pentru mine momentul culminant din punct de vedere profesional, anul în care am fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Argeş, în luna martie. Este o funcţie cu multă răspundere şi cu atribuţii complexe prin care sunt gestionate toate problemele cu care se confruntă Argeşul din punct de vedere administrativ, economic şi social. Consider că experienţa acumulată în mediul privat, în calitate de director resurse umane la Arpechim şi în sistemul public: director adjunct la Casa de Pensii Argeş, m-a ajutat enorm să fac faţă cu succes noilor atribuţii.

Care consideraţi cã fi cele mai importante realizări de până acum?

-Argeşul este un judeţ complex din punct de vedere al situaţiilor care se ivesc în fiecare zi. În permanenţă trebuie să fii informat despre toate subiectele de interes pentru ca problemele să fie soluţionate eficient. Consider că una dintre cele mai importante realizări a fost aplicarea legilor fondului funciar, acţiune prin care am soluţionat foarte multe dosare de retrocedare şi am reuşit să rectificăm titluri de proprietate, astfel încât cetăţenii să poată intra în posesia terenurilor confiscate abuziv în perioada comunismului. De asemenea, am implementat un sistem mai eficient de soluţionare a petiţiilor înaintate către instituţia noastră şi, în unele cazuri, ne-am deplasat la faţa locului pentru a constata cele semnalate de cetăţeni. Ne-am preocupat intens de evenimentele provocate de animalele sălbatice. În acest sens, am înaintat către Ministerul Mediului o serie de propuneri care vor fi analizate de către responsabilGABI STOIANii în domeniu. O altă realizare vizează deciziile luate în cadrul Comisiei de siguranţă rutieră, la nivelul Argeşului, unde s-au stabilit mai multe măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere şi pentru siguranţa pietonilor, s-au montat semafoare cu buton la mai multe treceri de pietoni cu trafic intens, mai ales în apropierea unităţilor de învăţământ, s-au amplasat treceri de pietoni denivelate şi s-au desfiinţat altele care aglomerau cartierele din Piteşti, cum ar fi Trivale şi Găvana. Tot anul trecut, la locul de muncă, s-au îmbunătăţit relaţiile instituţionale între Prefectură şi colaboratori, în special cu serviciile publice deconcentrate.

Care au fost cele mai dificile situaţii cu care v-aţi confruntat?

-Consider că printre cele mai dificile situaţii cu care ne-am confruntat ca instituţie au fost cele referitoare la animalele sălbatice, în special urşii şi porcii mistreţi. Din păcate, animalele au provocat nu doar pagube materiale, dar au luat şi două vieţi omeneşti. Instituţia noastră face toate eforturile şi se foloseşte de toate atribuţiile stabilite prin lege pentru a rezolva aceste cazuri atât de delicate pentru judeţul nostru. Alte evenimente deosebite se referă la accidentul militarilor de la Dâmbovicioara, crima de la Mioveni unde autorul este o persoană cu probleme psihice, dar şi pregătirea funeraliilor Regelui Mihai I. Evenimentele care au legătură cu siguranţa şi ordinea publică sunt şi pe ordinea de zi a şedinţelor Autorităţii Teritoriale pentru Ordinea Publică, la care particip în calitate de membru.

Ce proiecte aveţi pentru viitor?

– Ne propunem, eu, prefectul şi colegii noştri, continuarea aplicărilor legilor fondului funciar, soluţionarea cât mai rapidă şi mai eficientă a petiţiilor înaintate către Prefectură, rezolvarea cât mai rapidă a cazurilor sociale care implică o mai bună comunicare între instituţiile deconcentrate cu profil social cum ar fi: AJPIS, Casa de Pensii, Agenţia pentru Şomaj, ITM, etc. Avem în plan, pe de o parte, îmbunătăţirea relaţiei între serviciile publice deconcentrate cu Prefectura, şi cu primăriile, pe de altă parte. De asemenea, se impune o colaborare mai strânsă a instituţiei noastre cu primăriile, în special pe probleme ce vizează cazuri sociale, fondul funciar sau legalitatea actelor emise de consiliile locale sau de către primari.

Ce vă doriţi de la anul 2018, din punct de vedere profesional?

– În afară de cele enumerate mai sus, personal consider o restanţă a anului 2017 definitivarea situaţiei în care se află Arpechimul, iar această chestiune poate fi rezolvată prin implicarea factorului politic al judeţului. Totodată, mă preocupă crearea unor condiţii adecvate desfăşurării activităţii din cadrul Casei de Pensii Argeş, atât pentru salariaţi, cât şi pentru cei 160 de mii de pensionari argeşeni. Îmi doresc în anul 2018 o salarizare adecvată unitară celor care lucrează în sistemul public, în funcţie de responsabilităţi şi atribuţii, atât pentru colegii mei din cadrul Prefecturii, dar şi pentru alte instituţii din judeţ.

Share this post